Påskjutsbromsar

Påskjutsbromsar

För att ta reda på vilka mått du ska ha på din nya påskjutsbroms måste du mäta den som sitter på släpet, då den informationen inte finns i fordonsregistret.
Så det går tex. inte att söka på ett registreringsnummer eller tillverkare, utan man är tvungen att mäta.


Kontrollera alla mått på måttskissen noggrant så att påskjutsbromsen passar, innan du gör beställningen.


Måttskisser över Knotts påskjutsbromsar för  V-anslutning finns här: Måttskiss Knott KF

Måttskisser över Knotts påskjutsbromsar för Fyrkants-anslutning finns här: Måttskiss Knott KRV

Måttskisser över BPWs påskjutsbromsar för V-anslutning finns här: Måttskiss BPW ZAF


 

Påskjutsbromsar
En webbutik tillhörande Strödetaljer AB. Denna version startad 2014-11-25. Alla rättigheter reserverade.