Bromsade Axlar

Bromsade Axlar

För att ta reda på vilka mått du ska ha på din nya axel måste du mäta axeln som sitter på släpet, då den informationen inte finns i fordonsregistret.
Så det går tex. inte att söka på ett registreringsnummer eller tillverkare, utan man är tvungen att mäta.
Kontrollera alla mått på måttskissen noggrant så att axeln passar, innan du gör beställningen.

Måttskisser över Knotts bromsade axelsortiment finns här: Måttskiss Knott
 

Bromsade, Axlar
En webbutik tillhörande Strödetaljer AB. Denna version startad 2014-11-25. Alla rättigheter reserverade.